Dataset: Trygfondens Tryghedsmåling 2015

Variable q65_6: Der skal gives mere offentlig støtte til at udvikle produkter i virksomhederne

Values Categories N
1 Helt enig 113
 7,5%
2 Delvist enig 407
 26,9%
3 Hverken enig eller uenig 508
 33,6%
4 Delvist uenig 209
 13,8%
5 Helt uenig 109
 7,2%
6 Ved ikke 168
 11,1%
Sysmiss 4509

Summary Statistics

Valid cases 1514
Missing cases 4509
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.