Dataset: Valgundersøgelsen 2011

Variable V296: Skat af høje indtægter: Konservative

Values Categories N
1 1. Skatten på høje indtægter skal sættes ned 367
 38,9%
2 2. 306
 32,4%
3 3. 120
 12,7%
4 4. 25
 2,7%
5 5. Skatten på høje indtægter skal sættes op 6
 0,6%
8 Ved ikke 119
 12,6%
11 Uoplyst 1135

Summary Statistics

Valid cases 943
Missing cases 1135
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.