Dataset: Epinion for Danmarks Radio - januar 2012

Variable alternativt_partivalg_tvivla#a10: Alternativt partivalg, tvivlere: Andre partier/kandidat uden for partierne

PreQuestion Text

Hvilke andre partier kunne du ellers forestille dig, at stemme på, hvis du ikke kunne stemme på X (svar i spørgsmål om partivalg blandt tvivlere)?

Literal Question

Andre partier/kandidat uden for partierne

PostQuestion Text

(Sæt gerne flere kryds)

Values Categories N
1 Andre partier/kandidat uden for partierne 2
 100.0%
Sysmiss 1013

Summary Statistics

Valid cases 2
Missing cases 1013
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.