Dataset: Epinion for Danmarks Radio - januar 2012

Variable alternativt_partivalga#a7: Alternativt partivalg: Dansk Folkeparti

PreQuestion Text

Hvilke andre partier kunne du ellers forestille dig, at stemme på, hvis du ikke kunne stemme på X (svar i spørgsmål om partivalg)?

Literal Question

O: Dansk Folkeparti

PostQuestion Text

(Sæt gerne flere kryds)

Values Categories N
1 O: Dansk Folkeparti 73
 100.0%
Sysmiss 942

Summary Statistics

Valid cases 73
Missing cases 942
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.