Dataset: Epinion for Danmarks Radio - januar 2012

Variable alternativt_partivalg#a1: Alternativt partivalg: Socialdemokraterne

PreQuestion Text

Hvilke andre partier kunne du ellers forestille dig, at stemme på, hvis du ikke kunne stemme på X (svar i spørgsmål om partivalg)?

Literal Question

A: Socialdemokraterne

PostQuestion Text

(Sæt gerne flere kryds)

Values Categories N
1 A: Socialdemokraterne 91
 100.0%
Sysmiss 924

Summary Statistics

Valid cases 91
Missing cases 924
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.