Dataset: Epinion for Danmarks Radio - januar 2012

Variable ETN: Holdning til: Ellen Trane Nørby

PreQuestion Text

Er du positivt eller negativt stemt over for...

Literal Question

Ellen Trane Nørby?

Values Categories N
1 Positivt 142
 20.4%
2 Negativt 173
 24.9%
3 Ved ikke 140
 20.1%
4 Kender ikke pågældende politiker 241
 34.6%
Sysmiss 319

Summary Statistics

Valid cases 696
Missing cases 319
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.