Dataset: Epinion for Danmarks Radio - januar 2012

Variable M: Holdning til: Morten Østergaard

PreQuestion Text

Er du positivt eller negativt stemt over for...

Literal Question

Morten Østergaard?

Values Categories N
1 Positivt 157
 23.1%
2 Negativt 128
 18.8%
3 Ved ikke 168
 24.7%
4 Kender ikke pågældende politiker 227
 33.4%
Sysmiss 335

Summary Statistics

Valid cases 680
Missing cases 335
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.