Dataset: Epinion for Danmarks Radio - januar 2012

Variable AS: Holdning til: Anders Samuelsen

PreQuestion Text

Er du positivt eller negativt stemt over for...

Literal Question

Anders Samuelsen?

Values Categories N
1 Positivt 230
 30.0%
2 Negativt 361
 47.1%
3 Ved ikke 138
 18.0%
4 Kender ikke pågældende politiker 37
 4.8%
Sysmiss 249

Summary Statistics

Valid cases 766
Missing cases 249
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.