Dataset: Epinion for Danmarks Radio - januar 2012

Variable JSN: Holdning til: Johanne Schmidt-Nielsen

PreQuestion Text

Er du positivt eller negativt stemt over for...

Literal Question

Johanne Schmidt-Nielsen?

Values Categories N
1 Positivt 363
 48.5%
2 Negativt 255
 34.0%
3 Ved ikke 86
 11.5%
4 Kender ikke pågældende politiker 45
 6.0%
Sysmiss 266

Summary Statistics

Valid cases 749
Missing cases 266
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.