Dataset: Epinion for Danmarks Radio - januar 2012

Variable LLR: Holdning til: Lars Løkke Rasmussen

PreQuestion Text

Er du positivt eller negativt stemt over for...

Literal Question

Lars Løkke Rasmussen?

Values Categories N
1 Positivt 389
 52.4%
2 Negativt 285
 38.4%
3 Ved ikke 67
 9.0%
4 Kender ikke pågældende politiker 2
 0.3%
Sysmiss 272

Summary Statistics

Valid cases 743
Missing cases 272
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.