Dataset: Epinion for Danmarks Radio - januar 2012

Variable MV: Holdning til: Margrethe Vestager

PreQuestion Text

Er du positivt eller negativt stemt over for...

Literal Question

Margrethe Vestager?

Values Categories N
1 Positivt 505
 64.8%
2 Negativt 154
 19.8%
3 Ved ikke 112
 14.4%
4 Kender ikke pågældende politiker 8
 1.0%
Sysmiss 236

Summary Statistics

Valid cases 779
Missing cases 236
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.