Dataset: Epinion for Danmarks Radio - januar 2012

Variable VS: Holdning til: Villy Søvndal

PreQuestion Text

Er du positivt eller negativt stemt over for...

Literal Question

Villy Søvndal?

Values Categories N
1 Positivt 253
 33.4%
2 Negativt 402
 53.1%
3 Ved ikke 98
 12.9%
4 Kender ikke pågældende politiker 4
 0.5%
Sysmiss 258

Summary Statistics

Valid cases 757
Missing cases 258
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.