Dataset: Epinion for Danmarks Radio - januar 2012

Variable Baro: Vurdering af Helle Thornings-Schmidt som statsminister

Literal Question

Hvordan synes du samlet set, at Helle Thorning-Schmidt klarer sig som statsminister?

Values Categories N
1 Meget godt 56
 5.5%
2 Godt 349
 34.4%
3 Dårligt 288
 28.4%
4 Meget dårligt 229
 22.6%
5 Ved ikke 79
 7.8%
6 Vil ikke svare 14
 1.4%

Summary Statistics

Valid cases 1015
Missing cases 0
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.