Dataset: Epinion for Danmarks Radio - september 2012

Variable alternativt_partivalg#a10: Alternativt partivalg: Andre partier/kandidat uden for partierne

PreQuestion Text

Hvilke andre partier kunne du ellers forestille dig, at stemme på, hvis du ikke kunne stemme på X (svar i spørgsmål om partivalg)?

Literal Question

Andre partier/kandidat uden for partierne

PostQuestion Text

(Sæt gerne flere kryds)

Values Categories N
1 Andre partier/kandidat uden for partierne 8
 100.0%
Sysmiss 1023

Summary Statistics

Valid cases 8
Missing cases 1023
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.