Dataset: Epinion for Danmarks Radio - september 2012

Variable Uddannelse8: Højst gennemførte uddannelse

Literal Question

Hvad er din højst gennemførte uddannelse?

Values Categories N
1 Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole) 181
 17.6%
2 Gymnasie, HF, studenterkursus 85
 8.2%
3 Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX) 40
 3.9%
4 Erhvervsfaglig (f.eks. tømrer, frisør, kontorassistent) 301
 29.2%
5 Kort videregående (f.eks. datamatiker, laborant) 83
 8.1%
6 Mellemlang videregående (f.eks. teknikumingeniør, lærer) 187
 18.1%
7 Bachelor (f.eks. 1. del af en lang videregående uddannelse) 45
 4.4%
8 Lang videregående (f.eks. gymnasielærer, økonom, jurist) 109
 10.6%

Summary Statistics

Valid cases 1031
Missing cases 0
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.