Dataset: Epinion for Danmarks Radio - september 2012

Variable BM: Holdning til: Brian Mikkelsen

PreQuestion Text

Er du positivt eller negativt stemt over for...

Literal Question

Brian Mikkelsen?

Values Categories N
1 Positivt 215
 29.5%
2 Negativt 333
 45.7%
3 Ved ikke 139
 19.1%
4 Kender ikke pågældende politiker 42
 5.8%
Sysmiss 302

Summary Statistics

Valid cases 729
Missing cases 302
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.