Dataset: Epinion for Danmarks Radio - september 2012

Variable ETN: Holdning til: Ellen Trane Nørby

PreQuestion Text

Er du positivt eller negativt stemt over for...

Literal Question

Ellen Trane Nørby?

Values Categories N
1 Positivt 127
 18.3%
2 Negativt 205
 29.6%
3 Ved ikke 139
 20.1%
4 Kender ikke pågældende politiker 222
 32.0%
Sysmiss 338

Summary Statistics

Valid cases 693
Missing cases 338
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.