Dataset: Epinion for Danmarks Radio - september 2012

Variable KJ: Holdning til: Kristian Jensen

PreQuestion Text

Er du positivt eller negativt stemt over for...

Literal Question

Kristian Jensen?

Values Categories N
1 Positivt 180
 24.1%
2 Negativt 247
 33.1%
3 Ved ikke 169
 22.6%
4 Kender ikke pågældende politiker 151
 20.2%
Sysmiss 284

Summary Statistics

Valid cases 747
Missing cases 284
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.