Dataset: Epinion for Danmarks Radio - september 2012

Variable MH: Holdning til: Magnus Heunicke

PreQuestion Text

Er du positivt eller negativt stemt over for...

Literal Question

Magnus Heunicke?

Values Categories N
1 Positivt 67
 9.2%
2 Negativt 105
 14.5%
3 Ved ikke 142
 19.6%
4 Kender ikke pågældende politiker 412
 56.7%
Sysmiss 305

Summary Statistics

Valid cases 726
Missing cases 305
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.