Dataset: Epinion for Danmarks Radio - september 2012

Variable MF: Holdning til: Mette Frederiksen

PreQuestion Text

Er du positivt eller negativt stemt over for...

Literal Question

Mette Frederiksen?

Values Categories N
1 Positivt 324
 47.1%
2 Negativt 194
 28.2%
3 Ved ikke 107
 15.6%
4 Kender ikke pågældende politiker 63
 9.2%
Sysmiss 343

Summary Statistics

Valid cases 688
Missing cases 343
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.