Dataset: Epinion for Danmarks Radio - september 2012

Variable MB: Holdning til: Morten Bødskov

PreQuestion Text

Er du positivt eller negativt stemt over for...

Literal Question

Morten Bødskov?

Values Categories N
1 Positivt 181
 25.1%
2 Negativt 200
 27.7%
3 Ved ikke 184
 25.5%
4 Kender ikke pågældende politiker 157
 21.7%
Sysmiss 309

Summary Statistics

Valid cases 722
Missing cases 309
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.