Dataset: Epinion for Danmarks Radio - september 2012

Variable JSN: Holdning til: Johanne Schmidt-Nielsen

PreQuestion Text

Er du positivt eller negativt stemt over for...

Literal Question

Johanne Schmidt-Nielsen?

Values Categories N
1 Positivt 359
 47.6%
2 Negativt 298
 39.5%
3 Ved ikke 67
 8.9%
4 Kender ikke pågældende politiker 30
 4.0%
Sysmiss 277

Summary Statistics

Valid cases 754
Missing cases 277
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.