Dataset: Epinion for Danmarks Radio - september 2012

Variable VS: Holdning til: Villy Søvndal

PreQuestion Text

Er du positivt eller negativt stemt over for...

Literal Question

Villy Søvndal?

Values Categories N
1 Positivt 290
 38.7%
2 Negativt 369
 49.2%
3 Ved ikke 90
 12.0%
4 Kender ikke pågældende politiker 1
 0.1%
Sysmiss 281

Summary Statistics

Valid cases 750
Missing cases 281
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.