Dataset: Trygfondens Tryghedsmåling 2015

Variable q14: Sp.14 Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget for at opnå forbedringer eller modvirke forringelse med hensyn til dit arbejde eller på din arbejdsplads

Values Categories N
1 Ja 1996
 64.6%
2 Nej 887
 28.7%
3 Ved ikke 206
 6.7%
Sysmiss 2934

Summary Statistics

Valid cases 3089
Missing cases 2934
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.