Dataset: Trygfondens Tryghedsmåling 2015

Variable q4b: Sp.4b Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget for at opnå forbedringer eller modvirke forringelse med hensyn til forholdene i dit barns daginstitution?

Values Categories N
1 Ja 212
 41.6%
2 Nej 285
 55.9%
3 Ved ikke 13
 2.5%
Sysmiss 5513

Summary Statistics

Valid cases 510
Missing cases 5513
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.