Dataset: Trygfondens Tryghedsmåling 2015

Variable q5b: Sp.5b Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget for at opnå forbedringer eller modvirke forringelse med hensyn til forholdende på dit barns skole

Values Categories N
1 Ja 396
 42.9%
2 Nej 494
 53.5%
3 Ved ikke 34
 3.7%
Sysmiss 5099

Summary Statistics

Valid cases 924
Missing cases 5099
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.