Dataset: Trygfondens Tryghedsmåling 2015

Variable q48: Sp.48 Hvor ofte tænker du på risikoen for at blive offer for kriminalitet, dvs blive overfaldt, udsat for tyveri, hærværk eller lignende?

Values Categories N
1 Næsten hele tiden 38
 0.6%
2 Ofte 357
 5.9%
3 Af og til 1501
 24.9%
4 Sjældent 2922
 48.5%
5 Aldrig 1152
 19.1%
6 Ved ikke 53
 0.9%

Summary Statistics

Valid cases 6023
Missing cases 0
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.