Dataset: Trygfondens Tryghedsmåling 2015

Variable q5: Sp.5 Hvor gode muligheder vil du sige, at du har for at påvirke forholdene på dit barns skole

Values Categories N
1 Meget gode 35
 3.8%
2 Ret gode 259
 28.0%
3 Hverken gode eller dårlige 371
 40.2%
4 Ret dårlige 181
 19.6%
5 Meget dårlige 50
 5.4%
6 Ved ikke 28
 3.0%
Sysmiss 5099

Summary Statistics

Valid cases 924
Missing cases 5099
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.