Dataset: Trygfondens Tryghedsmåling 2015

Variable q65_3: Vi skal blive bedre til at tiltrække veluddannet arbejdskraft fra udlandet

Values Categories N
1 Helt enig 301
 19.9%
2 Delvist enig 468
 30.9%
3 Hverken enig eller uenig 352
 23.2%
4 Delvist uenig 152
 10.0%
5 Helt uenig 122
 8.1%
6 Ved ikke 119
 7.9%
Sysmiss 4509

Summary Statistics

Valid cases 1514
Missing cases 4509
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.