Dataset: Ungdomsvalget 2011 - STX (Almene Gymnasium)

Variable s_15_6: Holdningsspørgsmål - Mange af de arbejdsløse ønsker reelt ikke at påtage sig et arbejde.

PreQuestion Text

Herunder listes en række synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hver enig eller uenig du er i hvert synspunkt.

Literal Question

Mange af de arbejdsløse ønsker reelt ikke at påtage sig et arbejde.

Values Categories N
1 Helt enig 272
 9.7%
2 Nærmest enig 568
 20.3%
3 Hverken/eller 560
 20.0%
4 Nærmest uenig 661
 23.6%
5 Helt uenig 740
 26.4%
9 Ved ikke 213

Summary Statistics

Valid cases 2801
Missing cases 213
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.