Dataset: Ungdomsvalget 2011 - STX (Almene Gymnasium)

Variable s_14_6: Holdningsspørgsmål - Tage imod færre flygtninge i Danmark

PreQuestion Text

Nedenfor er en liste over forslag, som forekommer i den politiske debat. Hvad er din holdning til dem?

Literal Question

Tage imod færre flygtninge i Danmark

Values Categories N
1 Et særdeles godt forslag 259
 8.9%
2 Et ret godt forslag 511
 17.5%
3 Hverken eller 712
 24.4%
4 Et ret dårligt forslag 743
 25.4%
5 Et særdeles dårligt forslag 698
 23.9%
8 Vil ikke svare 28
9 Ved ikke 63

Summary Statistics

Valid cases 2923
Missing cases 91
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.