Dataset: Folketingsvalget 2015

Abstract

Spørgsmålene i dette datasæt omhandler folketingsvalget 2015 og stammer fra Den Danske Valgundersøgelse 2015 (Hansen og Stubager 2016).

Valgundersøgelsen består af 2.001 komplette interview og opnåede en svarprocent på 48,4 %. Disse interviews er gennemført af Danmark Statistik Survey gennem en kombination af web- og besøgsinterview.

Data er indsamlet mellem d. 19. juni og d. 27 oktober 2015.  

Stikprøven er udtrukket fra CPR-registeret blandt alle stemmeberettigede, der på valgdagen faldt i aldersintervallet 18-75 år (inkl.).

Disse spørgsmål berører flere forskellige emner med relevans til folketingsvalget 2015 og de politikere samt politiske partier, der var repræsenteret ved dette valg.

For yderligere information vedrørende Den Danske Valgundersøgelse henvises der til nedenstående link:

http://www.valgprojektet.dk/pages/page.asp?pid=334&l=eng

Variable Groups

Full Title

Folketingsvalget 2015

Identification Number

Valg2015!Nesstar!2.0

Date of Production

2018-02-05

Depositor

Name Affiliation Abbreviation

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.