Dataset: Valgundersøgelsen 2005

Abstract

Spørgsmålene i dette datasæt omhandler valget i 2005 og stammer fra Den Danske Valgundersøgelse 2005.

Valgundersøgelsen består af 1461 komplette interview og opnåede en svarprocent på 53,2 procentpoint. Dataindsamler er TNS Gallerup og består af en kombination af web- og besøgsinterview.

Data er indsamlet mellem d. 19 februar og d. 31. august 2005.   

Stikprøven er udtrukket fra CPR-registeret blandt alle stemmeberettigede, med bopæl i en privat husstand.

Disse spørgsmål berører flere forskellige emner med relevans til folketingsvalget 2005 og de politikere samt politiske partier, der var repræsenteret ved dette valg.

For yderligere information vedrørende Den Danske Valgundersøgelse henvises der til nedenstående link:

https://www.valgprojektet.dk/pages/page.asp?pid=308&l=dk

https://www.surveybanken.aau.dk/valgundersoegelsen-universitets-forskningsbrug/

Variable Groups

Full Title

Valgundersøgelsen 2005

Identification Number

Valgundersgelsen!2005!rekodet

Date of Production

2020-12-13

Depositor

Name Affiliation Abbreviation

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.