Dataset: Valgundersøgelsen 2007

Variable q40_5: Politikkere er mere optagede af genvalg end deres politik

Values Categories N
1 Helt enig 945
 23.6%
2 Nærmest enig 1508
 37.6%
3 Hverken / eller 1012
 25.3%
4 Nærmest uenig 437
 10.9%
5 Helt uenig 63
 1.6%
97 Ved ikke 42
 1.0%
101 Uoplyst 11

Summary Statistics

Valid cases 4007
Missing cases 11
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.