Dataset: Valgundersøgelsen 2011

Variable V322: HVORDAN HAR BRUTTONATIONALPRODUKTET (BNP) UDVIKLET SIG I PERIODEN 2008-2010

Values Categories N
1 Et fald på ca. 4% 210
 10.8%
2 Et fald på ca. 2% 482
 24.7%
3 Ingen ændring 98
 5.0%
4 En stigning på ca. 2% 258
 13.2%
5 En stigning på Ca. 4% 39
 2.0%
8 Ved ikke 862
 44.2%
11 Uoplyst 129

Summary Statistics

Valid cases 1949
Missing cases 129
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.