Dataset: Valgundersøgelsen 2011

Variable V142: A siger: Forretnings- og industrifolk bør i større grad have lov til at bestemme over deres egne forretninger. B siger: Staten bør kontrollere og samordne erhvervslivet. Den statslige kontrol bør i hvert fald ikke være mindre, end den er i dagens Danmark.

Values Categories N
1 Mest enig med A 1067
 53.0%
2 Mest enig med B 753
 37.4%
3 Ikke enig med nogen af parterne 113
 5.6%
8 Ved ikke 82
 4.1%
11 Uoplyst 63

Summary Statistics

Valid cases 2015
Missing cases 63
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.