Dataset: Valgundersøgelsen 2011

Variable V355: Var du privat ansat, off. Ansat eller selvstændig

Values Categories N
1 Privat ansat i industri eller bygge og anlæg 112
 18.9%
2 Privat ansat i øvrigt 198
 33.3%
3 Offentlig ansat 230
 38.7%
4 Selvstændig erhvervsdrivende 47
 7.9%
5 Ikke ansat/ude af erhverv 7
 1.2%
11 Uoplyst 1484

Summary Statistics

Valid cases 594
Missing cases 1484
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.