Dataset: Valgundersøgelsen 2011

Variable V281: Lov og orden: Dansk Folkeparti

Values Categories N
1 1 Går mest ind for lov og orden 587
 61.9%
2 2 170
 17.9%
3 3 40
 4.2%
4 4 19
 2.0%
5 5 Forebyggelse og human behandling 17
 1.8%
8 Ved ikke 116
 12.2%
11 Uoplyst 1129

Summary Statistics

Valid cases 949
Missing cases 1129
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.