Dataset: Valgundersøgelsen 2011

Abstract

Spørgsmålene i dette datasæt omhandler folketingsvalget 2011 og stammer fra Den Danske Valgundersøgelse 2011.

Valgundersøgelsen består af 2.078 komplette interview og opnåede en svarprocent på 58,9 procentpoint. Disse interviews er gennemført af Danmark Statistik Survey gennem en kombination af web- og besøgsinterview.

Data er indsamlet mellem d. 15. september og d. 17. december 2011.   

Stikprøven er udtrukket fra CPR-registeret blandt alle stemmeberettigede, der på valgdagen faldt i aldersintervallet 18-70+ år (inkl.).

Disse spørgsmål berører flere forskellige emner med relevans til folketingsvalget 2011 og de politikere samt politiske partier, der var repræsenteret ved dette valg.

For yderligere information vedrørende Den Danske Valgundersøgelse henvises der til nedenstående link:

https://www.valgprojektet.dk/pages/page.asp?pid=308&l=dk

https://www.surveybanken.aau.dk/valgundersoegelsen-universitets-forskningsbrug/

Variable Groups

Full Title

Valgundersøgelsen 2011

Identification Number

Valgundersgelsen!2011!rekodet

Date of Production

2020-12-09

Depositor

Name Affiliation Abbreviation

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.