Dataset: Epinion for Danmarks Radio - januar 2012

Variable MF: Holdning til: Mette Frederiksen

PreQuestion Text

Er du positivt eller negativt stemt over for...

Literal Question

Mette Frederiksen?

Values Categories N
1 Positivt 369
 52,3%
2 Negativt 159
 22,5%
3 Ved ikke 89
 12,6%
4 Kender ikke pågældende politiker 89
 12,6%
Sysmiss 309

Summary Statistics

Valid cases 706
Missing cases 309
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.