Dataset: Trygfondens Tryghedsmåling 2015

Variable q20_6: Ledelsen hjælper normalt med at løse de problemer, som medarbejderne oplever

Values Categories N
1 Helt enig 403
 13,0%
2 Delvist enig 1149
 37,2%
3 Hverken enig eller uenig 793
 25,7%
4 Delvist uenig 418
 13,5%
5 Helt uenig 197
 6,4%
6 Ved ikke 129
 4,2%
Sysmiss 2934

Summary Statistics

Valid cases 3089
Missing cases 2934
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.