Dataset: Ungdomsvalget 2011 - STX (Almene Gymnasium)

Variable s_36_blok: Partistemme, far - fordeling i blokke

Literal Question

Hvilket parti tror du, at din far ville stemme på hvis der var folketingsvalg i dag?

Values Categories N
1 Rød blok 1184
 45,6%
2 Blå blok 1388
 53,5%
3 Andre partier eller Kristendemokraterne 22
 0,8%
98 Vil ikke svare 51
99 Ved ikke 348
Sysmiss 21

Summary Statistics

Valid cases 2594
Missing cases 420
This variable is numeric

Universe

Kodet fra spørgsmål om partistemme.
Rød blok: Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten
Blå blok: Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.