Dataset: Valgundersøgelsen 2007

Abstract

Spørgsmålene i dette datasæt omhandler valget 2007 og stammer fra Den Danske Valgundersøgelse 2007.

Valgundersøgelsen består af 4018 komplette interview og opnåede en svarprocent på 42 procentpoint. Disse interviews er gennemført af TNS Gallerup gennem en kombination af web- og besøgsinterview.

Data er indsamlet mellem d. 7 november (2007) til d. 12 juni (2008)

Stikprøven er udtrukket fra CPR-registeret blandt alle stemmeberettigede, der på valgdagen faldt i aldersintervallet 18-70+ år (inkl.).

Disse spørgsmål berører flere forskellige emner med relevans til valget 2007 og de politikere samt politiske partier, der var repræsenteret ved dette valg.

For yderligere information vedrørende Den Danske Valgundersøgelse henvises der til nedenstående link:

https://www.valgprojektet.dk/pages/page.asp?pid=308&l=dk

https://www.surveybanken.aau.dk/valgundersoegelsen-universitets-forskningsbrug/

Variable Groups

Full Title

Valgundersøgelsen 2007

Identification Number

Valgundersgelsen!2007!rekodet

Date of Production

2021-01-13

Depositor

Name Affiliation Abbreviation

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.