Dataset: Valgundersøgelsen 2011

Variable V179: Vigtigst for dansk økonomi i den nuværende situation

Values Categories N
1 At der kommer balance på statsbudgettet 823
 41,2%
2 At arbejdsløsheden bliver bekæmpet 1108
 55,5%
8 Ved ikke 67
 3,4%
11 Uoplyst 80

Summary Statistics

Valid cases 1998
Missing cases 80
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.