Dataset: Borgernes syn på kommunen

Abstract

Denne undersøgelse handler om borgernes tilfredshed med den kommunale service. Undersøgelsen er gennemført tre gange i tre forskellige år: 1995, 1998 og 2001.  

Hvis du ønsker at sammenligne tilfredsheden i de tre år, kan du vælge "Alle år". Her indgår besvarelserne fra alle tre år. Ved at indsætte variablen "Undersøgelsens år" (findes under "Baggrundsvariable") i en krydstabel kan du identificere i hvilket år besvarelsen er afgivet.

Hvis du ønsker at se undersøgelsen for et enkelt år kan du vælge det ønskede årstal. Hvis du gør dette, får du kun de besvarelser som er med i det undersøgelsesår du har valgt.

Variablene i datasæt indeholder korte beskrivelser af den enkelte variabels indhold, men ikke den komplette spørgsmålsformulering. Hvis du ønsker at se den komplette spørgmålsformulering kan du finde en kopi af et af de spørgeskemaer som blev brugt i forbindelse med undersøgelsen under "Metadata" og "Other Documentation".

Variable Groups

Full Title

Borgernes syn på kommunen

Identification Number

Borgernessynpkommunen

Date of Production

2011-12-08

Depositor

Name Affiliation Abbreviation

Spørgeskema

Spørgeskemaet er et eksempel som blev brugt i Skævinge Kommune.

Ude i venstre side af dokumentet står der ved hvert spørgsmål/variabel et navn eks. SAA010. Dette er navnet på de enkelte variable. Bemærk, at det kun er variable som begynder med "S", som er at finde i SurveyBanken.

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.