Dataset: Undersøgelse af efterlønnere

Abstract

Undersøgelsen "Arbejde, ledighed og tilbagetrækning" er gennemført fra 2006 til 2008. I undersøgelsen har man opdelt svarpersonerne i forhold til beskæftigelsesstatus, dvs. efterlønnere, førtidspensionister, beskæftigede og forskellige grupper af ledige. Dette datasæt er et udpluk af den komplette undersøgelse og indeholder de svar og spørgsmål som efterlønsmodtagerne fik. Yderligere er der inkluderet enkelte spørgsmål som også er stillet til svarpersonerne i beskæftigelse. I dette datasæt indgår dog kun de svarpersoner i beskæftigelse som er 55 år eller ældre - det vil altså sige, at ingen af de inkluderede svarpersoner er yngre end 55 år. På denne måde er det ved en række af spørgsmålene muligt at sammenligne efterlønsmodtagerne med de beskæfigede på 55 år eller derover.


Ved hvert enkelt spørgsmål er der under punktet "Universe" beskrevet hvilken af de to grupper der har besvaret spørgsmålet. Husk altid at være opmærksom på dette når du tolker på tallene.


Spørgsmålene er opdelt i tre kategorier med udgangspunkt i hvilken gruppe der har besvaret dette.
Baggrundsvariable: De fleste af disse spørgsmål er besvaret af både de beskæftigede og efterlønnerne.
Spørgsmål til efterlønnere: Disse spørgsmål er kun stillet til svarpersoner som er på efterløn. De kan derfor ikke sammenlignes med de beskæftigede.
Spørgsmål til alle: Disse spørgsmål er stillet til både de beskæftigede og efterlønsmodtagerne. Det er derfor muligt at sammenligne de to gruppers svar på de enkelte spørgsmål.

For at sammenligne de beskæftigedes svar med efterlønsmodtagernes, er det nødvendigt at vide hvilken gruppe den enkelte svarperson tilhører. Derfor findes der under kategorien "Øvrige" to spørgsmål, som kan inddele svarpersonerne i forhold til om de er beskæftigede eller efterlønsmodtagere.

Variable Groups

Full Title

Undersøgelse af efterlønnere

Identification Number

Undersgelseafefterlnnere

Date of Production

2011-07-19

Depositor

Name Affiliation Abbreviation

Spørgeskema

Teknisk rapport

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.