Dataset: Epinion for Danmarks Radio - januar 2012

Variable BM: Holdning til: Brian Mikkelsen

PreQuestion Text

Er du positivt eller negativt stemt over for...

Literal Question

Brian Mikkelsen?

Values Categories N
1 Positivt 204
 29.3%
2 Negativt 313
 44.9%
3 Ved ikke 131
 18.8%
4 Kender ikke pågældende politiker 49
 7.0%
Sysmiss 318

Summary Statistics

Valid cases 697
Missing cases 318
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.