Dataset: Epinion for Danmarks Radio - januar 2012

Variable MB: Holdning til: Morten Bødskov

PreQuestion Text

Er du positivt eller negativt stemt over for...

Literal Question

Morten Bødskov?

Values Categories N
1 Positivt 194
 29.0%
2 Negativt 124
 18.5%
3 Ved ikke 144
 21.5%
4 Kender ikke pågældende politiker 207
 30.9%
Sysmiss 346

Summary Statistics

Valid cases 669
Missing cases 346
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.