Dataset: Epinion for Danmarks Radio - januar 2012

Variable OS: Holdning til: Ole Sohn

PreQuestion Text

Er du positivt eller negativt stemt over for...

Literal Question

Ole Sohn?

Values Categories N
1 Positivt 149
 22.0%
2 Negativt 361
 53.3%
3 Ved ikke 118
 17.4%
4 Kender ikke pågældende politiker 49
 7.2%
Sysmiss 338

Summary Statistics

Valid cases 677
Missing cases 338
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.