Dataset: Epinion for Danmarks Radio - januar 2012

Variable TMP: Holdning til: Thor Möger Pedersen

PreQuestion Text

Er du positivt eller negativt stemt over for...

Literal Question

Thor Möger Pedersen?

Values Categories N
1 Positivt 172
 25.1%
2 Negativt 183
 26.7%
3 Ved ikke 152
 22.2%
4 Kender ikke pågældende politiker 178
 26.0%
Sysmiss 330

Summary Statistics

Valid cases 685
Missing cases 330
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.